Pre poskytovanie služieb používame súbory cookies.
Stránka

Programovateľný Regulátor PRO02


Regulátor vhodný pre reguláciu kúrenia, klimatizácie, kotolne, v oblasti spínania osvetlenia, časových spínačov prípadne riadenia jednoduchých strojov.

Regulátor je programovateľný. Je možné naprogramovať 16 nezávislých procesov.

Dvojriadkový podsvietený LCD displej [16*2].
Osadenie na DIN lištu.

Počet I/O

Digitálne vstupy: 2
Analógové vstupy: 6
Reléové  výstupy: 5

Počet I/O je možné rozšíriť pomocou expanzných modulov pripojených na zbernicu I2C.